Bamboo Airway là hãng hàng không  dân dụng thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam airline, Vietjet, Jetstar , Vasaco ) đang có kế hoặc bắt đầu khai thác vào tháng 10 năm 2018.  Thời gian đầu và những chặng bay hãng đang hướng tới là  các điểm du lịch tại Việt Nam như  Sài Gòn , Hà Nội Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nha Trang…

Nha Trang is a coastal resort city in southern Vietnam known for its beaches, diving sites and offshore islands.

Though it does not boast French colonial building like Hanoi or pride in the busy nightlife like Ho Chi Minh City, Da Nang has its own charm. The third largest city in Vietnam, Da Nang is in close proximity to Hue - 3 hours North and Hoi An - 30 minutes South, which makes it a perfect stop point for those who need a break from touristy areas.

If you're looking for a beach paradise in Vietnam, the island of Phu Quoc is the place to be.Phu Quoc is a beautiful island in the Gulf of Thailand, a part of Kien Giang provinces.